Bookmark and Share

Start PHL 2021

Vydáno dne 18. 05. 2021 (749 x přečteno)

⚠️ Informujeme všechny týmy: ⚠️
Z důvodu aktuálně platných hygienických opatření PHL 2021 tento víkend neodstartuje. Proto se podle nedávného vyjádření rady k situaci první kolo v Lukově pořadatelem přesouvá na 21.8.2021, druhé kolo v Ludslavicích v řešení. 👨‍💼 O tom které kolo PHL proběhne jako první Vás budeme včas informovat. Více o průběhu dalšího ročníku ligy v článku.


⚠️⚠️Informace k začátku PHL ročníku 2021.⚠️⚠️
Z důvodu pandemie covid-19 a s ní spojenými opatřeními a omezeními v rámci sportovních a kulturních akcí, je naši snahou a přáním, aby se aktuální ročník PHL 2021 uskutečnil. A to v co možná nejdůstojnějších podmínkách, jaké si naše ligové soutěže zaslouží. Proto se rada PHL usnesla na následujících krocích v rámci vývoje situace:

1) Kalendář PHL 2021 – aktuální soutěžní kalendář PHL na rok 2021 zůstává v platnosti. Z důvodů operativního vládního rozvolňování bude první kolo nového ligového ročníku stanoveno (po dohodě s daným pořadatelem) na nejbližší soutěž v kalendáři po rozvolnění opatření. Uplynulá neuskutečněná kola se dle zájmu daných pořadatelů zruší nebo přesunou na nový termín.

2) Termín začátku – 1. 7. 2021 je nejzazší termín (s tolerancí) pro začátek ligového ročníku 2021, s rozložením ligového kalendáře s ohledem na počasí a teplotní podmínky nejpozději do 17. 10. 2021. Pokud do stanoveného dne nebude vládou rozvolněno pořádání sportovních a kulturních akcí na adekvátní úroveň, bude Rada situaci řešit s pořadateli. V případě většího úbytku pořadatelů může být termín posunut, nebo může být aktuální ročník PHL zrušen. Všichni pořadatelé PHL budou moci dle možností uspořádat svou soutěž nadále jako pohárovou.
(Termín je hájen tolerancí pár dnů, např. oznámení rozvolnění na 4.7.)

3) Minimální počet soutěží – z důvodu nejistých podmínek pro uspořádání soutěže v PS, nárokům na pořadatele a případným náhradním termínovým možnostem všech aktuálních pořadatelů, je možné, že se ročník 2021 neuskuteční v kompletním pořadatelském složení. Z těchto důvodů s přihlédnutím také na zachování jisté důstojnosti v rámci uspořádání PHL 2021 byl stanoven minimální počet soutěží na 7 kol. V případě menšího počtu pořadatelů se ligový ročník 2021 neuskuteční. Všichni zbývající pořadatelé PHL budou moci uspořádat svou soutěž nadále jako pohárovou.

4) Výjimky z pravidel 2021 – z důvodů nejistých hygienických podmínek pro uspořádání soutěže v požárním sportu a předpokládané kalendářní vytíženosti, vydá rada PHL výjimky z pravidel pro sezónu 2021. Tyto výjimky budou zveřejněny operativně před prvním ligovým kolem.
Budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a budou se týkat:
a. Pravidla půjčování – možnost navýšení počtu na více než 3 půjčení za sezónu
b. Pravidel dodržování a provádění nástupů – možnost že nebude vyžadována přítomnost nebo bude snížen počet osob na nástupu

5) Pořadatelství 2022 – v případě zpřísněných hygienických a pořadatelských opatření a s tím spojeným sníženým počtem soutěží, nebudou mít aktuální pořadatelé povinnost účastnit se nadpolovičního počtu soutěží pro zajištění možnosti pořádat PHL v roce 2022.

Rada PHL
Dne 30.4.2021