Bookmark and Share

Podzimní schůze rady PHL 2013

Vydáno dne 24. 11. 2013 (2624 x přečteno)

Podzimní schůze rady PHL 2013 a její průběh


Pěkný nedělní večer, v pátek, 22. 11. 2013 se konala, jako vždy tradičně, podzimní schůze PHL. Tentokrát se jejím hostitelem stalo Roštění, za což moc děkuji. Účastníci a rada ligy se začali sjíždět už okolo 17:30, poslední „opozdilci“ dorazili kolem 18té hodiny. Po přivítání od domácích, poté mohla schůze začít. Prvním bodem byla kontrola účasti, všichni stávající členové rady byly na místě, navíc zde byly i dva nový žadatelé, Zahnašovice a Litenčice. Po kontrole účasti proběhla v podání Tomáše Olivíka z Loukova pokladní zpráva PHL.

Dále se již šlo na hlasování, jako první bod, byl navrhnut, stanovit počet soutěží pro rok 2014, ten zůstal stejný jako letos, čili na 13cti. Po tomto bodě následovala prezentace nových žadatelů, jako první svoji prezentaci předvedli pořadatelé z Litenčic a poté se vrhly na svou prezentaci Zahnašovice. Obě prezentace byly velice pěkně zpracované, až přímo ukázkové, již v tuto chvíli bylo jasno, že případné hlasování bude velmi těsné, jak se také stalo, dále dostali i stávající pořadatelé, aby případně přednesli možné novinky a zlepšení, které provedli, či mají v plánu provést, této možnosti nikdo nevyužil.

Po prezentacích nás čekalo další hlasování, tentokrát jedno z těch „průlomovějších“, byl podán návrh, na změnu hlasování o stávajících a nově přihlášených žádostí, po pořádání PHL. Stávající hlasování se zdálo být dosti neobjektivním, proto byl podán návrh, na jeho změnu. Změna spočívá v možnosti hlasování i nových žadatelů, navíc vždy jeden ze stávajících pořadatelů, s nejmenším počtem hlasů, musí přepustit své místo novému žadateli, s největším počtem bodů. Počet takto vyměněných týmů, vždy určí rada ligy svým hlasováním. Tento návrh prošel hlasováním, a to v počtu hlasů 9 ku 4řem. Po tomto bodu již proběhlo hlasování o soutěžích pro rok 2014. Hlasování dopadlo následovně – plný počet hlasů si odnesli pořadatelé z Ludslavic, dále Karolín, Tučapy, Nětčice, Pravčice, Nová Dědina a Roštění, z 15 hlasujících poté obdrželi 14 bodů pořadatelé z Podhradní Lhoty a Rychlova, 13 bodů měli Počenice, 10 bodů měli pořadatelé z Vítonic a 9 bodů obdrželi Rymice. Z nových žadatelů dopadlo hlasování následovně, z 15 hlasování dostali pořadatelé ze Zahnašovic 8 hlasů a Litenčice bodů 7. Čili pro rok 2014 vypadli ze stávajících pořadatelů Rymice a pořadatelství získali Zahnašovice.

Dále byly odhlasovány tyto pravidla – nádrž na vodu musí být bez uší a madel a ostatních výstupků. Vždy musí mít první tým věci mimo základnu, někde bokem, základna je volná k tréninku, dokud rozhodčí nevyzve soutěžní tým na přípravu útoku. Aktuálně musí splňovat dráha veškeré své náležitosti a rozměry dle pravidel požárního útoku, platí pro stávající pořadatele a i nově žádající. Možnost volby týmu, zda chce dopouštět vodu do kádě nebo ne, toto rozhodnutí nahlásí rozhodčímu základny, pokut tak učiní, neplatí poté podání protestu, pro nedokončení útoku, z důvodu nedostatku vody v kádi. All star týmy se budou rozhodovat již ve Vítonicích, čili na předposledním závodě PHL, tak, aby bylo na posledním závodě PHL již jasno, kdo v All stars týmu poběží, mužský All star půjde po mužské kategorii na 3B, ženský po své kategorii na 2B. Protest musí být podán do 10 minut od incidentu, a to hlavnímu rozhodčímu, protest musí být podán na oficiálním formuláři, k tomu určenému. Čidlo terče musí být za nevratnou polohou válce, či jiného mechanismu.

Dále byly navrhnuty případné změny k zamyšlení do jarní schůze, která se bude konat na jaře 2014 v Zahnašovicích, a to možnost uspořádání slavnostního vyhlášení PHL a možnost změny délky pro vyhlášení výsledků na 20 minut.

Nakonec proběhla závěrečná diskuze a poté rozloučení a poděkování pořadatelům z Roštění.