Bookmark and Share

Podzimní schůze PHL

Vydáno dne 25. 11. 2012 (2890 x přečteno)

Dne 23. 11. 2012 na obecním úřadě v Počenicích, se konala podzimní schůze PHL, tímto krátkým článkem, vám představím průběh a novinky celé schůze. Kompletní pravidla - pravidla PHL 2013


Sjelo se všech 12 členů rady roku 2012, navíc zástupci z řad žadatelů, SDH Roštění, SDH Zahnašovic, SDH Zdounek, SDH Litenčic a SDH Dobrotic. Po kontrole účasti jsme se dostali k druhému bodu, a to "pokladní zprávě" financí PHL od Tomáše Olivíka. Jako další bod následovalo určení počtu soutěží v roce 2013, radou bylo odhlasováno rozšíření na 13 soutěží. Poté následovaly prezentace nových, již zmiňovaných žadatelů. Po pěkných prezentacích následoval další bod, a to výběr soutěží pro rok 2013, bylo rozdáno 12 hlasovacích lístků radě ligy, všech 12 lístků také bylo započítáno, v hlasování obdrželo 7 týmů plný počet bodů, čili 12, soutěže z roku 2012 se udržely i pro nadcházející ročník, takže na všech pět nových žadatelů zůstalo bohužel jen jedno volné místo, které nakonec obsadilo SDH Roštění. Poté následovalo předložení termínů konání soutěží, pro rok 2013.

Dále následoval další bod, změny a doplnění pravidel, jen ve zkratce napíši, o co se jednalo. První změna znamená, že družstva, která neberou body do seriálu PHL, mají neomezený počet půjčení, poplatek 100Kčstále platí. Dále změna bodování, jelikož se pravidelně účastní více družstev, bylo zástupcem SDH Ludslavice navrhnuto rozšíření bodování. Další změna pravidel, znamená, že při rovnosti výsledného času, o celkovém pořadí rozhoduje druhý terč. Dále byl schválen kalibr na terče, a tím i povinnost pro druhou polovinu rady ligy, která kalibraci bude mít na starosti. Jako poslední bod, je úprava pravidel, ohledně bezpečnosti na soutěži. Jako další věc k diskusi, byl představen návrh loga pro PHL, po pár připomínkách bude logo ještě poupraveno a prezentováno na jarní schůzi, kde budou prezentovány i ostatní návrhy.

 

Jarní schůze se bude konat 19. 4. 2013 na hasičské zbrojnici v Rymicích

 

Pokud budete mít někdo nějaké dotazy nebo připomínky, klidně je napište do diskuse, nebo pod článek.

Jakmile zde přidám tabulku soutěží s kontakty a upravená pravidla, tak vše řádně přečtěte a případné chyby, dotazy a postřehy ohledně novinek sem pište. Kompletní pravidla, s označením novinek a změn, budou ke stáhnutí v diskusi.